​​​​​​​​​​​Paper
Video
Material
​CMA Foundation
 01A. Fundamentals of Economics
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 01B. Management
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 02. Fundamentals of Accounting
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 03. Fundamentals of Laws and Ethics
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 04A. Fundamentals of Business Mathematics
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 04B. Statistics
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
CMA Inter Group 1
 05. Financial AccountingC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 06. Laws and EthicsC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3 | 4
 07. Direct TaxationC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 08. Cost AccountingC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
CMA Inter Group 2
 09A. Operations Management
C | LS | B | 11th | SC1 | 2 | 3
 09B. Strategic ManagementC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 10A. Cost and Management Accounting
C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 10B. Financial ManagementC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 11. Indirect TaxationC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 12A. Company AccountsC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 12B. AuditC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
CMA Inter Group 3
 13. Corporate Laws & ComplianceC | LS | B | 11th | SC1 | 2 | 3
 14. Strategic Financial Management (SFM)C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 15. Strategic Cost Management - Decision MakingC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 16A. Direct Tax Laws C | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 16B. International TaxationC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
CMA Inter Group 4
 17. Corporate Financial ReportingC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 18. Indirect Tax Laws & PracticeC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 19 Cost and Management AuditC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 20A. Stratregic Performance ManagementC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3
 20B. Business ValuationC | LS | B | 11th | SC
1 | 2 | 3

Trichy   : + 91 93451 22645

Chennai: + 91 93453 96855

CA | CMA | CS

 

C: Concept   |   L: Lecture   |   B:  Book   |   11th: 11th Hour   |   SC: Supportive Class